Thứ 3, Ngày 03/10/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
379/QĐ-UBND   19/06/2020   V/v phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho đối tượng thuộc nhóm 2 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ trên địa huyện Sa Thầy
373/QĐ-UBND   18/06/2020   V/v phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng thuộc nhóm 4 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ trên địa bàn huyện Kon Plông (Đợt 1)
371/QĐ-UBND   18/06/2020   Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Kon Tum
372/QĐ-UBND   18/06/2020   Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
352/QĐ-UBND   08/06/2020   Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
351/QĐ-UBND   08/06/2020   Về việc phê duyệt bổ sung danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
350/QĐ-UBND   08/06/2020   Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum
343/QĐ-UBND   04/06/2020   Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
337/QĐ-UBND   02/06/2020   Thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
335/QĐ-UBND   01/06/2020   Về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
330/QĐ-UBND   28/05/2020   Về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm 2019 đối với huyện Đăk Tô
328/QĐ-UBND   28/05/2020   Về việc phê duyệt bổ sung quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
325/QĐ-UBND   25/05/2020   Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum
324/QĐ-UBND   25/05/2020   Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
316/QĐ-UBND   22/05/2020   Về việc phê duyệt bổ sung danh mục TTHC ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
Tổng: 1081 Văn bản. Trang 54 Trong tổng số 73 Trang.
Chuyển tới trang: