Thứ sáu, Ngày 01/12/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2583/KH-UBND   05/10/2019   Kế hoạch tổ chức các ngày lễ lớn, kỷ niệm trong năm 2020
2532/KH-UBND   30/09/2019   Kế hoạch Triển khai Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 03/02/2019 của Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn
2496/KH-UBND   25/09/2019   Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh
2451/KH-UBND   19/09/2019   Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2419/KH-UBND   18/09/2019   Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020
2352/KH-UBND   11/09/2019   Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2336/KH-UBND   09/09/2019   Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020
2297/KH-UBND   04/09/2019   Tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VII
2239/KH-UBND   29/08/2019   Triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất kết hợp phủ sóng truyền hình số qua vệ tinh đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2218/KH-UBND   26/08/2019   Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng thế giới tỉnh Kon Tum năm 2020
2217/KH-UBND   26/08/2019   Thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc
2220/KH-UBND   26/08/2019   Triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng”
2170/KH-UBND   21/08/2019   Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 -2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2154/KH-UBND   19/08/2019   Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư tại Kết luận số 45-KL/TW ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Ban chấp hành Trung ương
2135/KH-UBND   16/08/2019   Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019
Tổng: 834 Văn bản. Trang 51 Trong tổng số 56 Trang.
Chuyển tới trang: