Thứ 7, Ngày 13/04/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1207/KH-BCĐ   14/04/2021   Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021
1185/KH-UBND   13/04/2021   Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025
1174/KH-UBND   12/04/2021   Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
1145/KH-UBND   09/04/2021   Tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021 - 2022 do COVAX Facility hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1138/KH-UBND   08/04/2021   Triển khai thực hiện Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị Quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1125/KH-UBND   07/04/2021   Triển khai thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025
1118/KH-UBND   06/04/2021   Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1107/KH-UBND   05/04/2021   Phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1078/KH-BCĐ   02/04/2021   Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021
1064/KH-UBND   01/04/2021   Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2021
1059/KH-BCĐ   01/04/2021   Tổ chức Lễ phát động “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” năm 2021
1052/KH-UBND   01/04/2021   Thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn II (2021-2025)
1043/KH-UBND   31/03/2021   Triển khai thực hiện việc thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn tỉnh
1030/KH-UBND   30/03/2021   Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1022/KH-UBND   29/03/2021   Triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng
Tổng: 915 Văn bản. Trang 43 Trong tổng số 61 Trang.
Chuyển tới trang: