Thứ 7, Ngày 24/02/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
985/KH-UBND   25/03/2021   Tổ chức Ngày sách Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ 8 năm 2021
954/KH - BCĐ   23/03/2021   Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021” trên khu vực biên giới tỉnh Kon Tum năm 2021
909/KH-UBND   19/03/2021   ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016-2020
901/KH-BCTNCT   19/03/2021   Thực hiện công tác người cao tuổi năm 2021
883/KH-UBND   17/03/2021   Tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021
861/KH-UBND   15/03/2021   Triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2021
854/KH-UBND   15/03/2021   Triển khai Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 08-KH/TU ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030
847/KH-UBND   15/03/2021   Triển khai thực hiện Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giao thông vận tải, tập trung đối với lĩnh vực đường bộ”
834/KH-UBND   12/03/2021   Thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
828/KH-UBND   12/03/2021   Tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với đại biểu đoàn viên, thanh niên năm 2021
820/KH-UBND   11/03/2021   Hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021 của tỉnh Kon Tum
796/KH-UBND   10/03/2021   Thực hiện việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập lần đầu
779/KH-UBND   09/03/2021   Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh
743/KH-UBND   05/03/2021   Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2021
727/KH-UBND   03/03/2021   Triển khai thực hiện đưa các chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030
Tổng: 881 Văn bản. Trang 42 Trong tổng số 59 Trang.
Chuyển tới trang: