Thứ 5, Ngày 18/04/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1746/KH-BCĐ   28/05/2021   Tổ chức Lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại ba tỉnh Nam Lào được quy tập trong mùa khô năm 2020 - 2021
1736/KH-UBND   28/05/2021   Triển khai hệ thống Quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp tỉnh Kon Tum
1702/KH-UBND   26/05/2021   Thực hiện Chương trình “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1697/KH-UBND   26/05/2021   Thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1677/KH-UBND   25/05/2021   Triển khai thực hiện Đề án “Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kon Tum đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” giai đoạn 2021-2025
1613/KH-UBND   20/05/2021   Thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1612/KH-UBND   19/05/2021   Triển khai thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021 - 2025
1611/KH-UBND   19/05/2021   Thực hiện Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1603/KH-UBND   18/05/2021   Tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021
1590/KH-UBND   18/05/2021   Phòng chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò trên trâu bò trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1588/KH-UBND   18/05/2021   Triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025
1585/KH-UBND   17/05/2021   Kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021
1583/KH-UBND   17/05/2021   Thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1578/KH-BCĐ   17/05/2021   Tổng kết công tác triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” trên khu vực biên giới tỉnh Kon Tum
1574/KH-BCĐ   17/05/2021   Tổ chức ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021
Tổng: 915 Văn bản. Trang 41 Trong tổng số 61 Trang.
Chuyển tới trang: