Thứ 4, Ngày 04/10/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4758/KH-UBND   25/12/2020   Triển khai thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021 - 2030
4757/KH-UBND   25/12/2020   Triển khai thi hành Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4754/KH-UBND   25/12/2020   Triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến
4710/KH-UBND   23/12/2020   Triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4671/KH-BCĐ389   21/12/2020   Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
4679/KH-UBND   21/12/2020   Tổng kết 10 năm thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh, kết hợp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh (13/10/2011-13/10/2021)
4661/KH-UBND   18/12/2020   Triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025
4514/KH-UBND   07/12/2020   Thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021
4525/KH-UBND   07/12/2020   Thực hiện Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ và Chương trình số 67-CTr/TU ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Bộ Chính trị “về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4521/KH-UBND   07/12/2020   Phối hợp tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phục vụ cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4485/KH-UBND   03/12/2020   Phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2021 - 2025
4456/KH-UBND   02/12/2020   Tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm (2021-2023) tỉnh Kon Tum
4447/KH-UBND   01/12/2020   Sơ kết 03 năm triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30 /12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo
4375/KH-UBND   23/11/2020   Triển khai thực hiện Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam
4354/KH-UBND   20/11/2020   Kiểm tra, giám sát và khảo sát việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Tổng: 812 Văn bản. Trang 41 Trong tổng số 55 Trang.
Chuyển tới trang: