Thứ 7, Ngày 20/04/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2026/KH-UBND   18/06/2021   Triển khai Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2001/KH-BTC   16/06/2021   Tổ chức Lễ phát động và tiếp nhận ủng hộ Quỹ vắc xin và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Kon Tum
1988/KH-UBND   15/06/2021   Ứng phó thảm họa vỡ đập, hồ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1987/KH-UBND   15/06/2021   Ứng phó thảm họa hạn hán trên diện rộng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1986/KH-UBND   15/06/2021   Ứng phó thảm họa bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, ngập lụt, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất và các sự cố khác do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1961/KH-UBND   14/06/2021   Thực hiện Đề án “tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1946/KH-UBND   14/06/2021   Truyền thông giai đoạn 2021-2022 về thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công của tỉnh
1915/KH-UBND   11/06/2021   Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2021
1889/KH-UBND   09/06/2021   Thực hiện Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Kon Tum
1874/KH-UBND   08/06/2021   Thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh năm 2021
1879/KH-BCĐ   08/06/2021   Thực hiện Chương trình Phòng, chống mua bán người năm 2021 trên địa bàn tỉnh
1835/KH-UBND   04/06/2021   Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp" trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1823/KH-UBND   03/06/2021   Triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Kon Tum (DDCI) năm 2021
1812/KH-UBND   03/06/2021   Triển khai Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025
1807/KH-UBND   02/06/2021   Triển khai thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) của tỉnh Kon Tum
Tổng: 916 Văn bản. Trang 40 Trong tổng số 62 Trang.
Chuyển tới trang: