Thứ 7, Ngày 03/06/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
786/KH-UBND   22/03/2023   Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023
784/KH-UBND   22/03/2023   Thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ và Chương trình số 41-CTr/TU ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII "về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới"
782/KH-UBND   22/03/2023   Triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2023
763/KH-UBND   21/03/2023   Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí" trên địa bàn tỉnh
762/KH-UBND   21/03/2023   Kế hoạch Phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
750/KH-UBND   20/03/2023   Về Kế hoạch triển khai thực hiện Chuyển đổi số tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh
729/KH-UBND   17/03/2023   thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023.
727/KH-UBND   17/03/2023   Xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
710/KH-UBND   17/03/2023   Triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 10/01/2023 của Chính phủ về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội.
677/KH-UBND   15/03/2023   Thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023 - 2028" trên địa bàn tỉnh
654/KH-UBND   13/03/2023   Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" trên địa bàn tỉnh năm 2023
653/KH-UBND   13/03/2023   Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue năm 2023
579/KH-UBND   07/03/2023   Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động trên địa bàn tỉnh
575/KH-UBND   07/03/2023   Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh
551/KH-UBND   06/03/2023   V/v Triển khai thực hiện các kiến nghị và giải pháp khắc phục các hạn chế trong công tác đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh
Tổng: 750 Văn bản. Trang 4 Trong tổng số 50 Trang.
Chuyển tới trang: