Thứ sáu, Ngày 27/01/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3330/KH-UBND   06/10/2022   Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3320/KH-UBND   05/10/2022   Triển khai thực hiện Dự án 8 “thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
3306/KH-UBND   04/10/2022   Hành động triển khai chương trình số 32-CTr/TU ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum và Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
3250/KH-UBND   29/09/2022   Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về phát triển du lịch tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
3251/KH-BCĐ389   29/09/2022   Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên tuyến biên giới và địa bàn nội địa
3224/KH-UBND   28/09/2022   Tổ chức các hoạt động thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3164/KH-UBND   23/09/2022   Triển khai Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022
3112/KH-UBND   19/09/2022   Phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3111/KH-UBND   19/09/2022   Phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3077/KH-UBND   16/09/2022   Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2022) trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3079/KH-BTC   16/09/2022   Triển khai các hoạt động Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên - Nhi đồng lần thứ XV (2022-2023)
3008/KH-UBND   12/09/2022   Tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh 8 tháng đầu năm 2022
2995/KH-UBND   12/09/2022   Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2982/KH-UBND   12/09/2022   Thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2980/KH-UBND   09/09/2022   Thực hiện công tác truyền thông về Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh.
Tổng: 660 Văn bản. Trang 4 Trong tổng số 44 Trang.
Chuyển tới trang: