Thứ 7, Ngày 03/06/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
169/QĐ-UBND   07/04/2023   Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
168/GP-UBND   07/04/2023   Cho phép Chi nhánh Công ty Cổ phần nông sản thực phẩm Quảng Ngãi - Nhà máy Cồn và Tinh bột sắn Đăk Tô được khai thác, sử dụng nước mặt.
167/QĐ-UBND   06/04/2023   Về việc phê duyệt sửa đổi Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính Ngành Công Thương áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
163/QĐ-UBND   06/04/2023   Về việc giải thể Hội Tem tỉnh Kon Tum
161/QĐ-UBND   06/04/2023   Về việc giải thể Hội Kiến trúc sư tỉnh Kon Tum
145/QĐ-UBND   03/04/2023   Về việc phê duyệt sửa đổi Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
144/QĐ-UBND   03/04/2023   Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Đăng kiểm áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
140/QĐ-UBND   31/03/2023   Về việc thành lập Hội đồng thẩm định xét, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025.
142/QĐ-UBND   31/03/2023   Công nhận Trưởng, Phó Trưởng cụm, khối thi đua các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương, các huyện, thành phố năm 2023.
128/QĐ-UBND   27/03/2023   Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 năm 2023 tỉnh Kon Tum
127/QĐ-UBND   24/03/2023   Về việc công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
126/QĐ-UBND   24/03/2023   Về việc công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum
122/QĐ-UBND   22/03/2023   Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
119/QĐ-UBND   21/03/2023   Về việc bãi bỏ Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn cho Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế trực thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh
118/QĐ-UBND   20/03/2023   Phê duyệt sửa đổi, bổ sung quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất Bản, In và Phát hành; lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình và trang thông tin điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông
Tổng: 1001 Văn bản. Trang 4 Trong tổng số 67 Trang.
Chuyển tới trang: