Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3862/KH-UBND   26/10/2021   Phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3861/KH-UBND   26/10/2021   Phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3840/KH-UBND   25/10/2021   Triển khai Đề án “Phát triển công nghiệp sinh học ngành Công Thương đến năm 2030”
3824/KH-UBND   24/10/2021   Tổ chức tạm thời hoạt động vận tải đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3819/KH-UBND   23/10/2021   Triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
3807/KH-UBND   22/10/2021   Triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy và chữa cháy
3785/KH-UBND   21/10/2021   Huy động tối đa các lực lượng, phương tiện, tài sản của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân để chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3778/KH-UBND   20/10/2021   Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022
3783/KH-UBND   20/10/2021   Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
3751/KH-UBND   19/10/2021   Phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV
3732/UBND-KTTH   18/10/2021   Sắp xếp giai đoạn 2 (2021-2025) và giai đoạn 3 (2025-2030) Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh
3731/KH-UBND   18/10/2021   Thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2021
3724/KH-UBND   15/10/2021   Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3716/KH-UBND   15/10/2021   Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum chuyển đổi số
3724/KH-UBND   15/10/2021   Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Tổng: 957 Văn bản. Trang 38 Trong tổng số 64 Trang.
Chuyển tới trang: