Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1947/UBND-KTTH   04/06/2024   V/v triển khai thực hiện Thông báo số 38-TB/TW ngày 02/02/2024 của Bộ Chính trị.
1944/UBND-KTTH   04/06/2024   V/v triển khai Công điện số 46/CĐ-TTg ngày 09/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ.
1941/UBND-TTHCC   04/06/2024   Về việc chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính.
1940/UBND-NNTN   04/06/2024   V/v triển khai Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.
1937/UBND-NC   04/06/2024   V/v triển khai Văn bản số 2111/BCĐ ngày 16/4/2024 của Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyền, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.
1936/UBND-KTTH   04/06/2024   Tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trên địa bàn tỉnh.
1922/UBND-KTTH   03/06/2024   V/v thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
1925/UBND-KTTH   03/06/2024   V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024
1880/UBND-NNTN   31/05/2024   V/v tăng cường công tác phòng chống thiên tai chuyên ngành thủy sản trên địa bàn tỉnh
1875/UBND-KGVX   31/05/2024   V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 142-KH/TU ngày 24/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
1881/UBND-NNTN   31/05/2024   V/v triển khai dự án đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
1890/UBND-KGVX   31/05/2024   V/v triển khai Kết luận số 1806-KL/TU ngày 13/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (về nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh)
1882/UBND-KGVX   31/05/2024   V/v triển khai Nghị định số 49/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin cơ sở
1892/UBND-KGVX   31/05/2024   V/v triển khai chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Văn bản số 3183/VPCP-KSTT ngày 10 tháng 5 năm 2024
1899/UBND-KTTH   31/05/2024   V/v đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực Hải quan
Tổng: 3791 Văn bản. Trang 3 Trong tổng số 253 Trang.
Chuyển tới trang: