Thứ 3, Ngày 16/07/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
734/UBND-NCXDPL   05/04/2019   Về việc thực hiện Đề án "Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên" năm 2019.
738/UBND-NNTN   05/04/2019   Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào tỉnh Kon Tum.
730/UBND-KTTH   04/04/2019   Về việc triển khai giao quyền tự chủ tài chính
717/UBND-NNTN   02/04/2019   V/v triển khai hướng dẫn thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
711/UBND-NNTN   02/04/2019   Về việc triển khai Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2019 của Chính phủ
712/UBND-NNTN   02/04/2019   Về việc chủ động phòng, chống hạn hán, thiếu nước trên địa bàn tỉnh
692/UBND-NCXDPL   01/04/2019   Về việc triển khai kết quả rà soát văn bản QPPL của HĐND tỉnh.
695/UBND-KGVX   01/04/2019   V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh
765/VP-KTTH   29/03/2019   V/v các giải pháp phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2019
675/UBND-KGVX   28/03/2019   V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh sởi
672/UBND-NCXDPL   28/03/2019   Về việc triển khai Công văn số 320/TTg-KSTT ngày 15 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ
677/UBND-KTTH   28/03/2019   Về việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa đối với các chương trình tín dụng chính sách
670/UBND-KGVX   27/03/2019   V/v rà soát, tham mưu thực hiện chính sách đối với người có công trên địa bàn tỉnh
656/UBND-NCXDPL   26/03/2019   Về việc thực hiện Công văn số 2024/VPCP-V.I ngày 14/3/2019 của Văn phòng Chính phủ.
722/VP-HTKT   26/03/2019   V/v triển khai thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2019
Tổng: 3833 Văn bản. Trang 253 Trong tổng số 256 Trang.
Chuyển tới trang: