Thứ 3, Ngày 16/04/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
965/UBND-NNTN   27/03/2020   Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ
948/UBND-TTHCC   27/03/2020   Về việc cung cấp danh sách cán bộ đầu mối để thực hiện việc kết nối hệ thống CNTT phục vụ chỉ đạo, điều hành trong phòng, chống dịch COVID-19
971/UBND-HTKT   27/03/2020   V/v tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân không tích trữ nhu yếu phẩm cũng như các vật tư y tế liên quan đến phòng chống COVID-19
944/UBND-TTHCC   26/03/2020   V/v triển khai thử nghiệm Hệ thống Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Kon Tum
943/UBND-KGVX   26/03/2020   V/v kiểm soát người từ nước ngoài nhập cảnh về nước hiện đang cư trú tại địa phương (phòng, chống Covid-19)
896/UBND-KGVX   23/03/2020   V/v triển khai thực hiện Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ
860/UBND-NC   21/03/2020   Về việc đề nghị phối hợp đảm bảo khu vực cách ly phòng chống dịch Covid-19
863/UBND-KGVX   21/03/2020   V/v tổ chức lực lượng kiểm tra, rà soát tại các điểm cửa ngõ vào tỉnh
841/UBND-HTKT   19/03/2020   V/v tăng cường thực hiện kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh
818/UBND-KGVX   18/03/2020   V/v đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh
824/UBND-KGVX   18/03/2020   V/v tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19
811/UBND-HTKT   17/03/2020   V/v thực hiện hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
789/UBND-TD   17/03/2020   Về việc tăng cường vai trò, trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo
804/UBND-TTHCC   17/03/2020   Về việc thực hiện quy định về Công báo
782/UBND-KTTH   16/03/2020   V/v tăng cường công tác quản lý, sử dụng xe ô tô công
Tổng: 3647 Văn bản. Trang 217 Trong tổng số 244 Trang.
Chuyển tới trang: