Thứ 4, Ngày 28/02/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3281/UBND-NNTN   10/12/2019   V/v tập trung thực hiện Kế hoạch liên kết sản xuất, tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3281/UBND-NNTN   10/12/2019   V/v tập trung thực hiện Kế hoạch liên kết sản xuất, tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3262/UBND-KGVX   09/12/2019   V/v tăng cường công tác đào tạo, sử dụng nhân lực có tay nghề cao
3247/UBND-HTKT   06/12/2019   V/v triển khai kiểm tra, giám sát chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3249/UBND-NC   06/12/2019   Về việc triển khai Công văn số 907-CV/TU ngày 02/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
3239/UBND-HTKT   05/12/2019   V/v tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch
3226/UBND-NC   04/12/2019   Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
3223/UBND-NC   04/12/2019   Về việc duy trì Tủ sách pháp luật cấp cơ quan, đơn vị và cấp xã
3217/UBND-HTKT   03/12/2019   V/v tăng cường công tác quản lý, sử dụng vỉa hè và trật tự xây dựng, gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn
3207/UBND-NC   03/12/2019   Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020
3200/UBND-KGVX   02/12/2019   V/v hỗ trợ hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công
3166/UBND-NC   27/11/2019   Về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020
3152/UBND-KGVX   25/11/2019   V/v tăng cường các giải pháp thu hút, đào tạo và sử dụng lao động có tay nghề cao, nghệ nhân tham gia đào tạo nghề tại địa phương
3152/UBND-KGVX   25/11/2019   V/v tăng cường các giải pháp thu hút, đào tạo và sử dụng lao động có tay nghề cao,nghệ nhân tham gia đào tạo nghề tại địa phương
3125/UBND-HTKT   22/11/2019   V/v triển khai các dịch vụ điện theo phương thức điện tử trên địa bàn tỉnh
Tổng: 3526 Văn bản. Trang 216 Trong tổng số 236 Trang.
Chuyển tới trang: