Thứ sáu, Ngày 08/12/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1525/UBND-KTTH   18/06/2019   Về việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm cải thiện và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019 và những năm tiếp theo
1509/XN-UBND   17/06/2019   Xác nhật Khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản cát làm VLXDTT trong phạm vi diện tích đất xây dựng công trình Cầu vượt qua sông Đăk Bla thuộc Dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24
1503/UBND-HCTC   14/06/2019   V/v tăng cường kiểm soát tính pháp lý trong quản lý, sử dụng văn bản điện tử có ký số
1486/UBND-KGVX   13/06/2019   V/v triển khai Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế -xã hội dân tộc thiểu số rất ít người Brâu, Rơ Măm
1463/UBND-NNTN   12/06/2019   V/v triển khai Nghị định số 35/2019/NĐ-CP của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp
1474/UBND-NCXDPL   12/06/2019   Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 91-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
1449/UBND-TTHCC   11/06/2019   V/v vận hành thử nghiệm Hệ thống thông tin một cửa điện tử và hoàn chỉnh nội dung chi tiết thủ tục hành chính
1422/UBND-NNTN   10/06/2019   Về việc triển khai Công điện số 667/CĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ
1377/UBND-KGVX   05/06/2019   V/v tăng cường hỗ trợ thanh niên làm kinh tế
1376/UBND-NCXDPL   05/06/2019   V/v triển khai ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp Ban Chỉ đạo 896
1379/UBND-NCXDPL   05/06/2019   Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 769/CT-TTCP của Thanh tra Chính phủ
1359/UBND-NCXDPL   04/06/2019   Về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật.
1354/UBND-KTTH   04/06/2019   V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội năm 2019
1360-UBND-KGVX   04/06/2019   V/v triển khai thực hiện Kết luận số 1039-KL/TU, ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Tỉnh ủy
1332/UBND-KTTH   03/06/2019   V/v triển khai thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 20/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững
Tổng: 3362 Văn bản. Trang 214 Trong tổng số 225 Trang.
Chuyển tới trang: