Thứ 3, Ngày 16/04/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1313/UBND-KGVX   17/04/2020   V/v tổng kết 10 năm thực hiện “Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020"
1312/UBND-KTTH   17/04/2020   V/v nội dung trình HĐND tỉnh khóa XI của BQL Khu kinh tế
1308/UBND-NNTN   17/04/2020   Về việc dự toán kinh phí tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình: Mở rộng khu dân cư trung tâm hành chính mới huyện Ngọc Hồi
1311/UBND-NC   17/04/2020   Về việc xử lý tang vật tịch thu là khẩu trang y tế
1071/VP-NNTN   16/04/2020   V/v triển khai Nghị định của Chính phủ
1287/UBND-KTTH   16/04/2020   Về việc tạm cấp kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
1279/UBND-HTKT   16/04/2020   V/v Phương án cung ứng hàng hóa thiết yếu cho lực lượng bảo vệ biên giới và người dân khu vực biên giới Lào và Campuchia tiếp giáp với tỉnh trước dịch bệnh Covid-19
1300/UBND-KGVX   16/04/2020   V/v triển khai một số nội dung công tác phòng chống dịch Covid-19
1276/UBND-HTKT   15/04/2020   V/v phân bổ gạo hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
1275/UBND-NC   15/04/2020   Về việc tổ chức bàn giao vật tư, trang thiết bị y tế giúp Lào chống dịch Covid-19
1257/UBND-HTKT   14/04/2020   V/v bổ sung Phương án đấu nối Dự án thủy điện Đăk Nghé vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Kon Tum
1255/UBND-KTTH   14/04/2020   Về việc giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động DNNN năm 2020
1254/UBND-NNTN   14/04/2020   V/v triển khai thực hiện Quyết định số 09/2020/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ
1248/UBND-HTKT   14/04/2020   V/v triển khai cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trờ
1244/UBND-HTKT   14/04/2020   V/v khó khăn trong xuất khẩu hàng hóa qua biên giới phía Bắc
Tổng: 3647 Văn bản. Trang 212 Trong tổng số 244 Trang.
Chuyển tới trang: