Thứ 7, Ngày 20/04/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1197/BC-BCĐ   11/04/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 10/4/2020)
1195/CV-BCĐ   11/04/2020   V/v rà soát, thống kê số lượng khách du lịch nước ngoài
1177/BC-BCĐ   10/04/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 09/4/2020)
1174/HD-BCĐ   09/04/2020   Hướng dẫn thực hiện báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1166/BC-BCĐ   09/04/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (đến 21h00 ngày 08/4/2020)
1138/UBND-KGVX   08/04/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (đến 20h00 ngày 07/4/2020)
1131/BC-BCĐ   07/04/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (đến 19h00 ngày 06/4/2020)
1191/CV-BCĐ   06/04/2020   V/v khử trùng các phương tiện vận tải phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19
1116/BC-BCĐ   06/04/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (đến 19h00 ngày 05/4/2020)
1115/BC-BCĐ   05/04/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (đến 19h00 ngày 04/4/2020)
1162/CV-BCĐ   04/04/2020   V/v cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Kon Tum
1096/BC-BCĐ   04/04/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (đến 18h30 ngày 03/4/2020)
1061/BC-BCĐ   03/04/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (đến 20h00 ngày 02/4/2020)
1133/CV-BCĐ   02/04/2020   V/v cách ly phòng chống dịch COVID-19
1134/CV-BCĐ   02/04/2020   V/v khử trùng các phương tiện vận tải phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19
Tổng: 313 Văn bản. Trang 20 Trong tổng số 21 Trang.
Chuyển tới trang: