Thứ hai, Ngày 25/09/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4267/BCĐ-NC   16/12/2022   Về việc xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
4257/QĐ-BCĐ   16/12/2022   Ban hành Quy chế làm việc Ban Chỉ đạo thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các công trình quan trọng của tỉnh.
3629/QĐ-BCĐ   26/10/2022   Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen, Quy hoạch chung thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
3628/QĐ-BCĐ   26/10/2022   Về việc thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen, Quy hoạch chung thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
3412/QĐ-BCĐ   11/10/2022   Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Kon Tum
3389/KH-BCĐ   10/10/2022   Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn các huyện, thành phố
3338/KH-BCĐ   07/10/2022   Triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào và Campuchia, mùa khô 2022-2023
2809/BCĐ-NC   26/08/2022   V/v tăng cường công tác phòng ngừa xã hội, góp phần kéo giảm tội phạm trên địa bàn trỉnh
2202/QĐ-BCĐ   11/07/2022   Thành lập Ban Tổ chức Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên lần thứ 27 năm 2022
1667/QĐ-BCĐCCHC   01/06/2022   Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Kon Tum
1666/QĐ-BCĐ   01/06/2022   Về việc ban hành Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025
1011/QĐ-BCĐCĐS   12/04/2022   Ban hành Chương trình hoạt động Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Kon Tum năm 2022
671/QĐ-BCĐ   10/03/2022   Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025
338/QĐ-BCĐCĐS   07/02/2022   Thành lập Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh Kon Tum
339/QĐ-BCĐCĐS   07/02/2022   Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh Kon Tum
Tổng: 275 Văn bản. Trang 2 Trong tổng số 19 Trang.
Chuyển tới trang: