Thứ 7, Ngày 20/04/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
198/QĐ-UBND   09/04/2024   phê duyệt trữ lượng khoáng sản đá Secpentin làm ốp lát tại xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
197/QĐ-UBND   09/04/2024   Kiện toàn, đổi tên và bổ sung nhiệm vụ của Ban chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Kon Tum
195/QĐ-UBND   08/04/2024   Điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà đến năm 2025
189/QĐ-UBND   01/04/2024   Về việc kiện toàn Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết tỉnh Kon Tum
168/QĐ-UBND   29/03/2024   Về việc phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum
166/QĐ-UBND   28/03/2024   Về việc giao nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nguồn ngân sách trung ương năm 2024.
163/QĐ-UBND   28/03/2024   Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khai thác, chế biến khoáng sản đá làm VLXDTT tại điểm mỏ thuộc Làng La Lua, xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.
145/QĐ-UBND   27/03/2024   Về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum
143/QĐ-UBND   26/03/2024   Về việc thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tỉnh Kon Tum
142/QĐ-UBND   25/03/2024   Về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Dịch vụ Hành chính - Hội nghị tỉnh trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
141/QĐ-UBND   25/03/2024   Về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
140/QĐ-UBND   25/03/2024   Về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum
139/QĐ-UBND   25/03/2024   Về việc phê duyệt tạm thời vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trường Cao đẳng Kon Tum
137/QĐ-UBND   22/03/2024   Phê duyệt Mô hình thí điểm xã nông thôn mới thông minh tại xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.
136/QĐ-UBND   22/03/2024   Về việc thành lập Hội đồng thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Tổng: 1993 Văn bản. Trang 2 Trong tổng số 133 Trang.
Chuyển tới trang: