Thứ 7, Ngày 25/03/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
706/UBND-KGVX   16/03/2023   Triển khai thực hiện Kế hoạch số 84-KH/TU ngày 17/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới
700/UBND-NNTN   16/03/2023   Về việc triển khai thực hiện hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
695/UBND-KTTH   16/03/2023   Triển khai thực hiện Thông báo số 702-TB/TU ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
692/UBND-KTTH   16/03/2023   Về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ về các chương trình mục tiêu quốc gia
675/UBND-KGVX   15/03/2023   Tiếp tục các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh
669/UBND-KGVX   14/03/2023   Về việc tăng cường rà soát, cập nhật dữ liệu tiêm chủng COVID-19.
656/UBND-HTKT   13/03/2023   V/v tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh
655/UBND-NNTN   13/03/2023   Về việc triển khai thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định cập nhật năm 2022
723/UBND-KTTH   10/03/2023   V/v ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh năm 2023
615/UBND-KTTH   10/03/2023   Về việc triển khai Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
611/UBND-KGVX   09/03/2023   Về việc đôn đốc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -2025.
608/UBND-KTTH   09/03/2023   Về việc tổ chức chương trình Cà phê Doanh nghiệp Doanh nhân tháng 3/2023.
605/UBND-KGVX   09/03/2023   Về việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2023.
596/UBND-NNTN   08/03/2023   Về việc kiểm tra, xác minh và xử lý vụ cháy rừng trên địa bàn huyện Sa Thầy.
590/UBND-KTTH   08/03/2023   Về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Tổng: 2784 Văn bản. Trang 2 Trong tổng số 186 Trang.
Chuyển tới trang: