Thứ 7, Ngày 13/04/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1189/UBND-NNTN   08/04/2024   Triển khai Quyết định công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2023
1186/UBND-KTTH   08/04/2024   Rà soát, quản lý tem điện tử thuốc lá, rượu của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh
1183/UBND-NC   08/04/2024   Về việc triển khai công tác chuẩn bị thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh
1180/UBND-NC   08/04/2024   Về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh
1176/UBND-NC   08/04/2024   Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện quy chế văn hóa công sở, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động
1165/UBND-KGVX   05/04/2024   V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh Sởi.
1163/UBND-KGVX   05/04/2024   V/v triển khai thực hiện các nội dung về sinh hoạt chính trị, tư tưởng.
1157/UBND-KTTH   05/04/2024   V/v triển khai các thủ tục tổ chức bán đấu giá tài sản công là các cơ sở nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất.
1156/UBND-NC   05/04/2024   Về việc tăng cường phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
1152/UBND-KTTH   05/04/2024   Thực hiện quy định về hóa đơn điện tử và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định.
1142/UBND-NNTN   04/04/2024   Về việc tăng cường thực hiện công tác quản lý giống cây trồng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới
1141/UBND-NNTN   04/04/2024   Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 01/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ
1140/UBND-NC   04/04/2024   Về việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 2175/KH-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh trong năm 2024
1139/UBND-NC   04/04/2024   Về việc thực hiện Quyết định số 143/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển"
1138/UBND-NC   04/04/2024   Về việc tổng kết, đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Tổng: 3646 Văn bản. Trang 2 Trong tổng số 244 Trang.
Chuyển tới trang: