Thứ 5, Ngày 01/12/2022 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3973/UBND-KTTH   22/11/2022   Triển khai kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
3962/UBND-NC   21/11/2022   V/v triển khai các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
3971/UBND-NNTN   21/11/2022   Về việc tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện công tác kê khai hoạt động chăn nuôi
3948/UBND-KGVX   21/11/2022   Bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
3929/UBND-NNTN   18/11/2022   Về việc tăng cường công tác quản lý buôn bán, sử dụng thuốc thú y thủy sản trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh
3902/UBND-KGVX   16/11/2022   Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 70/2022/NQ-HĐND ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
3898/UBND-NNTN   16/11/2022   V/v triển khai thực hiện các Nghị quyết: số 72/NQ-HĐND ngày 11 tháng 11 năm 2022, số 73/NQ-HĐND ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
3875/UBND-NNTN   15/11/2022   V/v quản lý nhà nước về đấu giá tài sản và hoạt động khoáng sản
3870/UBND-NNTN   15/11/2022   Về việc triển khai các biện pháp phòng chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh
3867/UBND-NC   14/11/2022   V/v tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh
3863/UBND-KGVX   14/11/2022   V/v tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước
3858/UBND-KTTH   14/11/2022   V/v mời tham gia Hội chợ Công Thương và sản phẩm OCOP - Kon Tum 2022
3866/UBND-NC   14/11/2022   V/v tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 06 Chính phủ trên địa bàn tỉnh
3848/UBND-NNTN   14/11/2022   Về việc tham gia tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV
3847/UBND-NC   14/11/2022   V/v triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc
Tổng: 2614 Văn bản. Trang 2 Trong tổng số 175 Trang.
Chuyển tới trang: