Thứ 3, Ngày 03/10/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3214/UBND-KTTH   25/09/2023   V/v rà soát, bổ sung, đề xuất nội dung hợp tác cụ thể để triển khai Kế hoạch hành động kết nối ba nền kinh tế CLV đến năm 2030.
3213/UBND-NC   25/09/2023   Về việc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.
3225/UBND-KTTH   22/09/2023   V/v thực hiện quy định pháp luật về kinh doanh xổ số của Công ty Xổ số kiến thiết.
3201/UBND-KGVX   22/09/2023   Triển khai kiến nghị của Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại báo cáo kết quả xây nhà cho Hội viên.
3198/UBND-TTHCC   22/09/2023   V/v triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ.
3195/UBND-HTKT   22/09/2023   V/v thực hiện Công điện số 794/CĐ-TTg ngày 12/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
3189/UBND-KTTH   22/09/2023   V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2023.
3188/UBND-KTTH   22/09/2023   Về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023.
3185/UBND-NNTN   22/09/2023   V/v tăng cường quản lý, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu
3181/UBND-TTHCC   22/09/2023   V/v chấn chỉnh việc công bố, công khai TTHC
3176/UBND-HTKT   21/09/2023   V/v triển khai thực hiện các Công điện của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy và chữa cháy.
3171/UBND-TTHCC   21/09/2023   Về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
3169/UBND-KGVX   21/09/2023   Về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023.
3149/UBND-KGVX   20/09/2023   V/v nâng cao hiệu quả thực hiện nội dung giáo dục nghề nghiệp thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia.
3146/UBND-TTHCC   20/09/2023   Về việc đảm bảo chỉ tiêu cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.
Tổng: 3222 Văn bản. Trang 2 Trong tổng số 215 Trang.
Chuyển tới trang: