Thứ 7, Ngày 04/02/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
756/QĐ-UBND   19/12/2022   Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2023-2027
742/QĐ-UBND   09/12/2022   Khen thưởng thành tích xuất sắc tại Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ Nhất, năm 2022
725/QĐ-UBND   01/12/2022   Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum
722/QĐ-UBND   29/11/2022   Phê duyệt Danh mục các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
721/QĐ-UBND   25/11/2022   Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Thanh tra tỉnh
721/QĐ-UBND   25/11/2022   Về việc giải quyết khiếu nại của Công ty Cổ phần Măng Đen (lần đầu)
719/QĐ-UBND   23/11/2022   Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
717/QĐ-UBND   21/11/2022   Về việc hủy bỏ kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022
712/QĐ-UBND   17/11/2022   Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
703/QĐ-UBND   15/11/2022   Khen thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu” tỉnh Kon Tum năm 2022
700/QĐ-UBND   15/11/2022   Bãi bỏ Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Giám đốc Sở Tài chính thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
699/QĐ-UBND   15/11/2022   Về việc ủy quyền Giám đốc Sở Tài chính thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
698/QĐ-UBND   15/11/2022   Về việc ủy quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
695/QĐ-UBND   14/11/2022   Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
683/QĐ-UBND   04/11/2022   Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi; phê duyệt sửa đổi quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Tổng: 919 Văn bản. Trang 2 Trong tổng số 62 Trang.
Chuyển tới trang: