Thứ 7, Ngày 20/04/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
02/CĐ-UBND   18/07/2021   Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
01/CĐ-CTUBND   03/05/2021   V/v chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
07/CĐ-UBND   17/09/2020   Về ứng phó với cơn bão số 5 và mưa lớn trên địa bàn tỉnh
06/CĐ-CTUBND   10/07/2020   V/v tăng cường công tác phòng chống bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh
06/CĐ-CTUBND   16/04/2020   Về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
05/CĐ-CTUBND   31/03/2020   Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
04/CĐ-UBND   27/03/2020   Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về áp dụng các biện pháp hạn chế tụ tập đông người và quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
01/CĐ-UBND   11/03/2020   V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng
03/CĐ-UBND   26/05/2019   Về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh
02/CĐ-UBND   21/03/2019   Về việc phòng cháy, chữa cháy rừng
Tổng: 25 Văn bản. Trang 2 Trong tổng số 2 Trang.
Chuyển tới trang: