Thứ sáu, Ngày 01/03/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
374/BC-UBND   17/10/2023   Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
372/BC-UBND   16/10/2023   Báo cáo chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023
339/BC-UBND   27/09/2023   Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý III và 9 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
332/BC-UBND   22/09/2023   Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum quý III năm 2023.
323/BC-UBND   18/09/2023   Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế -xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023
311/BC-UBND   08/09/2023   Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
302/BC-UBND   05/09/2023   Kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
290/BC-UBND   25/08/2023   Tổng kết 10 năm Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Kon Tum
271/BC-UBND   09/08/2023   Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2023.
232/BC-UBND   14/07/2023   Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 6 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2024-2026.
229/BC-UBND   14/07/2023   Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế -xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
220/BC-UBND   05/07/2023   Sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
221/BC-UBND   05/07/2023   Kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm quý II năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
215/BC-UBND   03/07/2023   Công tác thanh tra Quý II và sơ kết 06 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
216/BC-UBND   03/07/2023   Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý II và 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Tổng: 154 Văn bản. Trang 2 Trong tổng số 11 Trang.
Chuyển tới trang: