Thứ 3, Ngày 30/05/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
78/BC-UBND   21/03/2023   Kết quả triển khai, thực hiện kiến nghị của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh sau giám sát tình hình thực hiện chính sách đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh
75/BC-UBND   20/03/2023   Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý I năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
74/BC-UBND   20/03/2023   Công tác thanh tra Quý I năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
71/BC-UBND   20/03/2023   Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2023
69/BC-UBND   20/03/2023   Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum quý I năm 2023
68/BC-UBND   17/03/2023   Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I/2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
67/BC-UBND   17/03/2023   tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.
57/BC-UBND   13/03/2023   Báo cáo về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
51/BC-UBND   08/03/2023   Về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
48/BC-UBND   07/03/2023   Báo cáo tổng kết phát động Đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum(09/02/1913 -09/02/2023)
47/BC-UBND   06/03/2023   Báo cáo chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế -xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2023; nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2023
42/BC-UBND   27/02/2023   Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
438/BC-BCĐ   22/02/2023   Tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
27/BC-UBND   10/02/2023   Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế-xã hội tháng 01 năm 2023
24/BC-UBND   03/02/2023   Tổng kết tình hình thực hiện giao ước thi đua năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Tổng: 100 Văn bản. Trang 2 Trong tổng số 7 Trang.
Chuyển tới trang: