Thứ sáu, Ngày 19/07/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
70/BC-UBND   14/03/2024   Tình hình quản lý, sử dụng tài sản công và kê khai định kỳ tài sản công trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023.
46/BC-UBND   27/02/2024   Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
488/BC-UBND   20/12/2023   Kết quả thực hiện công tác CCHC nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
477/BC-UBND   15/12/2023   Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
466/BC-UBND   12/12/2023   Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý IV và tổng kết năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum .
424/BC-UBND   21/11/2023   Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-HĐND của HĐND dân tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XII
421/BC-UBND   20/11/2023   Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
417/BC-UBND   16/11/2023   Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
404/BC-UBND   09/11/2023   Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế -xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2023.
403/BC-UBND   08/11/2023   Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
401/BC-UBND   08/11/2023   Tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh năm 2023
399/BC-UBND   07/11/2023   Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh.
398/BC-UBND   07/11/2023   Công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 trên địa bàn tỉnh.
392/BC-UBND   02/11/2023   Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
388/BC-UBND   31/10/2023   Công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
Tổng: 170 Văn bản. Trang 2 Trong tổng số 12 Trang.
Chuyển tới trang: