Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
345/QĐ-UBND   19/06/2024   Thành lập Ban Chỉ đạo diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đối với huyện Ia H’Drai năm 2024
2151/UBND-KTTH   19/06/2024   Về việc công khai thông tin về tình hình đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước vào doanh nghiệp Nhà nước và có vốn Nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
2146/UBND-KTTH   19/06/2024   Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.
189/BC-UBND   19/06/2024   Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
358/QĐ-UBND   18/06/2024   Phê duyệt kết quả chấm điểm các sản phẩm OCOP đạt từ 90 đến 100 điểm tỉnh Kon Tum năm 2024 (đợt 1).
357/QĐ-UBND   18/06/2024   Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận cho các sản phẩm OCOP cấp tỉnh đạt bốn (04) sao năm 2024 (đợt 1).
344/QĐ-UBND   18/06/2024   Về việc bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp.
2125/KH-UBND   18/06/2024   Triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.
2124/KH-UBND   18/06/2024   Thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 686/NQ-UBTVQH15 ngày 18/9/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
2123/KH-UBND   18/06/2024   Khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác đầu tư, quản lý, khai thác, vận hành các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
2134/UBND-HTKT   18/06/2024   V/v tăng cường thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông đối với xe ô tô đưa đón học sinh.
2133/UBND-HTKT   18/06/2024   V/v triển khai thực hiện Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 26/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ.
2131/UBND-NNTN   18/06/2024   V/v triển khai Nghị định số 58/2024/NĐ-CP của Chính phủ.
2130/UBND-KGVX   18/06/2024   V/v tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa tranh chấp lao động, đình công; đảm bảo an ninh công nhân trên địa bàn tỉnh.
2095/UBND-KTTH   17/06/2024   V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2025
Tổng: 9799 Văn bản. Trang 2 Trong tổng số 654 Trang.
Chuyển tới trang: