Thứ 5, Ngày 01/12/2022 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4049/UBND-NC   28/11/2022   V/v đẩy mạnh tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước
4032/UBND-KGVX   28/11/2022   V/v khắc phục các sai sót trong triển khai thực hiện chính sách trợ giúp xã hội
39/2022/QĐ-UBND   25/11/2022   Ban hành Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện các dự án, công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4015/UBND-NC   25/11/2022   Về việc tăng cường triển khai công tác đăng ký và quản lý Hộ tịch trên địa bàn tỉnh.
4002/UBND-KGVX   24/11/2022   Về việc triển khai phong trào "Tết Nhân ái" Xuân Quý Mão năm 2023
4011/KH-UBND   24/11/2022   Triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.
719/QĐ-UBND   23/11/2022   Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3982/UBND-TD   23/11/2022   Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 623/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
3998/UBND-KGVX   23/11/2022   V/v tổ chức biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018-2023
3987/UBND-KGVX   23/11/2022   Về việc tham mưu, triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum
3974/UBND-NNTN   22/11/2022   Về việc triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 2/2022
3973/UBND-KTTH   22/11/2022   Triển khai kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
757/QĐ-UBND   22/11/2022   Quyết định phê duyệt Đề án Phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn gắn với công tác xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030
758/QĐ-UBND   22/11/2022   Ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên lâm nghiệp Đăk Glei
3962/UBND-NC   21/11/2022   V/v triển khai các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
Tổng: 6784 Văn bản. Trang 2 Trong tổng số 453 Trang.
Chuyển tới trang: