Thứ sáu, Ngày 01/12/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1046/UBND-KTTH   01/04/2020   Về việc hỗ trợ vốn với lãi suất ưu đãi để dự trữ hàng hóa trong giai đoạn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
1042/UBND-KTTH   01/04/2020   Về việc triển khai Thông tư số 05/2020/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính
1045/UBND-KTTH   01/04/2020   Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ
1011/UBND-KGVX.   31/03/2020   Về việc kiểm thực việc thực hiện và chấp hành các biện pháp hạn chế tụ tập đông người
1018/UBND-NC   31/03/2020   Về việc tiếp tục rà soát người về từ vùng dịch
1022/UBND-KSTTHC   31/03/2020   V/v triển khai ứng dụng Zalo trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Kon Tum
1016/UBND-NNTN   31/03/2020   V/v dừng chủ trương xây dựng hồ sơ cơ chế thưởng công trình phúc lợi đối với các xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
1009/UBND-NNTN   31/03/2020   V/v tăng cường đẩy nhanh tiến độ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn tỉnh
979/UBND-KGVX   30/03/2020   V/v tăng cường công tác tuyên truyền, khai báo y tế toàn dân phòng, chống dịch bệnh COVID-19
976/UBND-KGVX   30/03/2020   Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trong vùng dân tộc thiểu số và Miền núi
975/UBND-NC   28/03/2020   Về tăng cường công tác chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới
965/UBND-NNTN   27/03/2020   Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ
948/UBND-TTHCC   27/03/2020   Về việc cung cấp danh sách cán bộ đầu mối để thực hiện việc kết nối hệ thống CNTT phục vụ chỉ đạo, điều hành trong phòng, chống dịch COVID-19
971/UBND-HTKT   27/03/2020   V/v tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân không tích trữ nhu yếu phẩm cũng như các vật tư y tế liên quan đến phòng chống COVID-19
944/UBND-TTHCC   26/03/2020   V/v triển khai thử nghiệm Hệ thống Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Kon Tum
Tổng: 3343 Văn bản. Trang 196 Trong tổng số 223 Trang.
Chuyển tới trang: