Thứ hai, Ngày 17/06/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3966/UBND-NC   20/10/2020   V/v triển khai thực hiện cấp và sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử thuộc Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân
3965/UBND-KTTH   20/10/2020   V/v tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính của tỉnh năm 2020
3941/UBND-KGVX   19/10/2020   V/v tăng cường phòng, chống dịch COVID-19
3938/UBND-KTTH   19/10/2020   Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ
3960/UBND-KTTH   19/10/2020   Về việc triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 03-TB/TU ngày 09/10/2020
3941/UBND-KGVX   19/10/2020   V/v tăng cường phòng, chống dịch COVID-19
3943/UBND-NNTN   19/10/2020   Về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả thiên tai
3932/UBND-KTTH   18/10/2020   V/v áp dụng hình thức văn bản quản lý, điều hành giá
3924/UBND-NNTN   18/10/2020   Về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả mưa lũ
3922/UBND-NNTN   16/10/2020   Về việc rà soát, sẵn sàng vật tư trang thiết bị phục vụ công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
3918/UBND-KTTH   16/10/2020   Về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và phòng chống lụt bão, bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu
3921/UBND-NNTN   16/10/2020   Về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử sau kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV
3885/UBND-HTKT   14/10/2020   V/v triển khai thực hiện Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam
3887/UBND-KGVX   14/10/2020   V/v triển khai các hoạt động vì người nghèo năm 2020
3868/UBND-NNTN   13/10/2020   Về việc tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát Dịch tả lợn Châu Phi tái phát, lây lan diện rộng
Tổng: 3779 Văn bản. Trang 195 Trong tổng số 252 Trang.
Chuyển tới trang: