Thứ sáu, Ngày 21/06/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4157/UBND-KGVX   05/11/2020   V/v tổ chức tổng kết, rà soát việc công nhận người có công với cách mạng
4154/UBND-HTKT   04/11/2020   V/v xử lý việc tích nước trái phép tại công trình thủy điện Plei Kần, huyện Ngọc Hồi
4152/UBND-NNTN   04/11/2020   Về việc rà soát, thống kê, đánh giá thiệt hại phân theo các đợt thiên tai trên địa bàn tỉnh
4150/UBND-HTKT   04/11/2020   V/v tiếp nhận, quản lý sử dụng dầm Bailey kép và phụ kiện kèm theo
4145/UBND-NNTN   03/11/2020   V/v tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.
4144/UBND-KGVX   03/11/2020   V/v chấn chỉnh thực hiện nghiêm các khoản thu năm học 2020-2021
4136/UBND-HTKT   03/11/2020   V/v chủ trương khảo sát, nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện sinh khối tại khu vực huyện Đăk Glei và các vùng lân cận thuộc tỉnh
4139/UBND-TTHCC   03/11/2020   V/v xử lý vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biến động về đất đai
4117/UBND-NNTN   02/11/2020   V/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh
4120/UBND-KTTH   02/11/2020   V/v triển khai Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ
4133/UBND-NNTN   02/11/2020   Về việc triển khai thực hiện Công điện số 7575/CĐ-BNN-TY ngày 31 tháng 10 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4102/UBND-NNTN   31/10/2020   Về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 371/TB-VPCP ngày 29 tháng 10 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ
4096/UBND-KTTH   30/10/2020   V/v tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
4086/UBND-KTTH   30/10/2020   Về việc khẩn trương khắc phục thiệt hại do bão số 9 gây ra trên địa bàn tỉnh
4092/UBND-NNTN   30/10/2020   Về việc tăng cường phối hợp trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu thiên tai
Tổng: 3788 Văn bản. Trang 194 Trong tổng số 253 Trang.
Chuyển tới trang: