Thứ hai, Ngày 25/09/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3490/UBND-NNTN   27/12/2019   Về việc triển khai Kết luận số 54-KL/TW của Bộ Chính trị và Công văn số 894-CV/TU của Tỉnh ủy Kon Tum
3451/UBND-NNTN   25/12/2019   V/v đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học trong dịp Tết Nguyên đán
121/HĐND-TH   24/12/2019   V/v đính chính một số Nghị quyết đã ban hành tại Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XI
3398/UBND-KSTTHC   20/12/2019   V/v triển khai một số công việc vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia
3375/UBND-NNTN   18/12/2019   Về việc phòng chống đói, rét cho đàn gia súc, vật nuôi
3370/UBND-NNTN   18/12/2019   V/v triển khai thực hiện Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
3352/UBND-NNTN   17/12/2019   Về việc tiếp tục triển khai các giải pháp ngăn chặn và diệt trừ cây Mai Dương trên địa bàn tỉnh
118/HĐND-KTNS   13/12/2019   V/v Đính chính một số Nghị quyết đã ban hành tại Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XI
3318/UBND-NC   12/12/2019   Về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
3299/UBND-KTTH   11/12/2019   V/v chuẩn bị Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về triển khai nhiệm vụ năm 2020
3281/UBND-NNTN   10/12/2019   V/v tập trung thực hiện Kế hoạch liên kết sản xuất, tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3281/UBND-NNTN   10/12/2019   V/v tập trung thực hiện Kế hoạch liên kết sản xuất, tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3262/UBND-KGVX   09/12/2019   V/v tăng cường công tác đào tạo, sử dụng nhân lực có tay nghề cao
3247/UBND-HTKT   06/12/2019   V/v triển khai kiểm tra, giám sát chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3249/UBND-NC   06/12/2019   Về việc triển khai Công văn số 907-CV/TU ngày 02/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Tổng: 3204 Văn bản. Trang 194 Trong tổng số 214 Trang.
Chuyển tới trang: