Thứ sáu, Ngày 01/12/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1242/UBND-KTTH   13/04/2020   V/v lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng các Công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai
1239/UBND-KTTH   13/04/2020   V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 9 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ
1238/UBND-KTTH   13/04/2020   Về khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án để phân bổ chi tiết các nguồn vốn kế hoạch năm 2020
1235/UBND-NC   13/04/2020   Về việc tăng cường công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính
1234/UBND-NNTN   13/04/2020   V/v triển khai nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và cho thuê môi trường rừng đặc dụng, phòng hộ
1233/UBND-NC   13/04/2020   Về chủ trương xây dựng Quyết định bãi bỏ văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực
1231/UBND-NC   13/04/2020   Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh
1230/UBND-KTTH   13/04/2020   V/v giảm giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1229/UBND-KTTH   13/04/2020   V/v chuẩn bị nội dung trình HĐND tỉnh
1227/UBND-NNTN   13/04/2020   V/v khai thác khoáng sản đá, cát làm VLXDTT trong diện tích Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện Đăk Piu 2
1224/UBND-KGVX   13/04/2020   V/v đẩy mạnh công tác loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện năm 2020
1222/UBND-KGVX   12/04/2020   V/v hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, đơn vị trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trong phòng,chống dịch COVID-19
1215/UBND-KTTH   12/04/2020   V/v quản lý, vận hành Khu Trung tâm hành chính mới của tỉnh
1216/UBND-KTTH   12/04/2020   V/v mức trích khấu hao đối với công trình cấp nước sạch
1208/UBND-KTTH   12/04/2020   V/v chủ trương và kinh phí mua sinh phẩm phục vụ xét nghiệm cho các đối tượng cách ly tập trung, nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Tổng: 3343 Văn bản. Trang 193 Trong tổng số 223 Trang.
Chuyển tới trang: