Thứ sáu, Ngày 01/12/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1377/BC-BCĐ   23/04/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 22/4/2020)
1360/BC-BCĐ   22/04/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 21/4/2020)
1342/BC-BCĐ   21/04/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 20/4/2020)
1339/BC-BCĐ   20/04/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 18/4/2020)
1320/BC-BCĐ   20/04/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 19/4/2020)
1316/BC-BCĐ   18/04/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 17/4/2020)
1314/CV-BCĐ   17/04/2020   Về việc tiếp tục thực hiện việc rà soát và quản lý người có nguy cơ với dịch COVID-19
1310/BC-BCĐ   17/04/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 16/4/2020)
1295/UBND-KGVX   16/04/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 15/4/2020)
1264/BC-BCĐ   15/04/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 14/4/2020)
1340/CV-BCĐ   14/04/2020   V/v tăng cường công tác phòng,chống dịch COVID-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
1251/BC-BCĐ   14/04/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 13/4/2020)
1236/BC-BCĐ   13/04/2020   Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1226/BC-BCĐ   13/04/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 12/4/2020)
1223/CV-BCĐ   13/04/2020   Về việc rà soát người về từ nước ngoài để phòng chống dịch COVID-19
Tổng: 285 Văn bản. Trang 17 Trong tổng số 19 Trang.
Chuyển tới trang: