Thứ 4, Ngày 28/02/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1746/BC-BCĐ   20/05/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 19/5/2020)
1728/BC-BCĐ   19/05/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 18/5/2020)
1701/BC-BCĐ   18/05/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 17/5/2020)
1699/BC-BCĐ   18/05/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 16/5/2020)
1690/BC-BCĐ   18/05/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 15/5/2020)
1684/QĐ-BCĐ   16/05/2020   Quyết định thành lập Tổ công tác cung cấp dữ liệu phục vụ việc phân tích, theo dõi, giám sát nguy cơ tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh
1671/BC-BCĐ   15/05/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 14/5/2020)
1658/BC-BCĐ   14/05/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 13/5/2020)
1653/BC-BCĐ   13/05/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 12/5/2020)
1623/BC-BCĐ   12/05/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 11/5/2020)
1596/BC-BCĐ   11/05/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 10/5/2020)
1594/BC-BCĐ   11/05/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 09/5/2020)
1591/BC-BCĐ   09/05/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 08/5/2020)
118/BC-UBND   08/05/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 07/5/2020)
1585 /CV-BCĐ   08/05/2020   V/v thực hiện chế độ báo cáo tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Tổng: 299 Văn bản. Trang 16 Trong tổng số 20 Trang.
Chuyển tới trang: