Thứ 7, Ngày 23/09/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
351/QĐ-UBND   12/04/2019   V/v phê duyệt Thiết kế kỹ thuật -Dự toán xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của 03 xã: Đăk Dục, Đăk Kan, Đăk Nông và thị trấn Plei Kần,huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
341/QĐ-UBND   12/04/2019   V/v phê duyệt phương án kinh tế -kỹ thuật đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ công tác thu hồi đất và lập phương án bồi thường,GPMB công trình: Cấp nước sinh hoạt xã Ia Chim,thành phố Kon Tum
348/QĐ-UBND   12/04/2019   Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế, công cụ, dụng cụ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh
347/QĐ-UBND   12/04/2019   Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trạm bảo vệ rừng xã Ngọc Linh của Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh
345/QĐ-UBND   12/04/2019   V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng công trình Trụ sở tiếp công dân, Bộ phận một cửa và phòng làm việc một số phòng ban huyện Ngọc Hồi
339/QĐ-UBND   12/04/2019   Phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại điểm mỏ thuộc thôn Đăk Brông, xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum”
342/QĐ-UBND   12/04/2019   V/v phê duyệt phương kinh tế -kỹ thuật đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ công tác thu hồi đất và lập phương án bồi thường,GPMB công trình: Cấp nước sinh hoạt xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum
337/QĐ-UBND   12/04/2019   Cho phép Công ty TNHH Đầu tư xây dựng khai thác khoáng sản Thái Sơn được thăm dò khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại vị trí 1 - thôn 1, thôn 2 xã Tân Lập và thôn 10, thôn 11 xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy
344/QĐ-UBND   12/04/2019   V/v Phê duyệt phương án bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình Trụ sở tiếp công dân, bộ phận một cửa và phòng làm việc một số phòng ban huyện Ngọc Hồi
349/QĐ-UBND   12/04/2019   Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum (đợt 1) năm 2019
343/QĐ-UBND   12/04/2019   V/v phê duyệt phương kinh tế -kỹ thuật đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ công tác thu hồi đất và lập phương án bồi thường,GPMB công trình: Cấp nước sinh hoạt xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô
352/QĐ-UBND   12/04/2019   V/v phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - dự toán Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei.
336/GP-UBND   12/04/2019   Cho phép Công ty cổ phần Sinh Lợi Kon Tum được thăm dò khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại vị trí 2 - thôn 12, thôn 14 xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy
350/QĐ-UBND   12/04/2019   V/v phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - dự toán Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của 03 xã Bờ Y, Sa Loong, Đắk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.
346/QĐ-UBND   12/04/2019   Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trạm bảo vệ rừng Đèo Lò Xo, xã Đăk Man của Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh
Tổng: 1778 Văn bản. Trang 111 Trong tổng số 119 Trang.
Chuyển tới trang: