Thứ 3, Ngày 30/05/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
295/QĐ-UBND   02/04/2019   Phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp công trình thủy điện Thượng Kon Tum thuộc huyện Kon Plông và huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum
296/QĐ-UBND   02/04/2019   V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đăk Tô
287/QĐ-UBND   02/04/2019   Về việc triển khai chủ trương đầu tư Dự án Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai
291/QĐ-UBND   02/04/2019   Phê duyệt Kế hoạch giao rừng gắn liền với đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Ngọc Hồi năm 2019
292/QĐ-UBND   02/04/2019   Phê duyệt Kế hoạch giao rừng gắn liền với đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Sa Thầy năm 2019
284/QĐ-UBND   02/04/2019   Phê duyệt Phương án Ứng phó thiên tai công trình, vùng hạ du đập thủy điện Thượng Kon Tum trong quá trình thi công trên địa bàn huyện Kon Plông và huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum
286/QĐ-UBND   02/04/2019   Về việc triển khai chủ trương đầu tư Dự án đầu tư hạ tầng, tạo quỹ đất phát triển khu sản xuất theo quy hoạch
283/QĐ-UBND   02/04/2019   Phê duyệt Phương án bảo vệ đập công trình thủy điện Đăk Psi 2B, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
278/QĐ-UBND   01/04/2019   V/v bổ sung thành viên Hội đồng thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum
282/QĐ-UBND   01/04/2019   V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Ngọc Hồi
281/QĐ-UBND   01/04/2019   V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Kon Plông
280/QĐ-UBND   01/04/2019   V/v thu hồi và cho Công ty cổ phần sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông Kon Tum thuê đất để thực hiện dự án Thực hiện ứng dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, công nghệ, liên kết sản xuất, trồng và kinh doanh các loại cây dược liệu
276/QĐ-UBND   29/03/2019   Ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019 và những năm tiếp theo
269/QĐ-UBND   27/03/2019   Ban hành Quy chế phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về công tác chăn nuôi và thú y, trồng trọt và bảo vệ thực vật, khuyến nông trên địa bàn tỉnh Kon Tum
268/QĐ-UBND   26/03/2019   Công bố kết quả cập nhật Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Kon Tum đến năm 2018
Tổng: 1658 Văn bản. Trang 106 Trong tổng số 111 Trang.
Chuyển tới trang: