Thứ sáu, Ngày 01/12/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4134/KH-UBND   24/11/2023   Tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký, thực hiện 02 nhóm TTHC liên thông "Đăng ký khai sinh-Đăng ký thường trú-Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 06 tuổi" và "Đăng ký khai tử-Xóa đăng ký thường trú-Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng" trên địa bàn tỉnh.
4071/KH-UBND   21/11/2023   Hành động thực hiện Kế hoạch số 78-KH/TU ngày 23/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 20/02/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn 2022-2026 thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030.
3912/KH-UBND   13/11/2023   V/v phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2024 trên địa bàn tỉnh.
3903/KH-UBND   10/11/2023   Kế hoạch triển khai đợt cao điểm 50 ngày, đêm thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử cho công dân trên địa bàn tỉnh.
3831/KH-UBND   07/11/2023   Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
3777/KH-UBND   02/11/2023   triển khai Bản ghi nhớ về hợp tác giữa UBND tỉnh Kon Tum (Việt Nam) và Chính quyền tỉnh Chăm-pa-sắc (Lào) giai đoạn 2023-2027.
3769/KH-UBND   01/11/2023   V/v thực hiện Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
3740/KH-UBND   30/10/2023   Triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới".
3723/KH-UBND   27/10/2023   Thực hiện Đề án về tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3715/KH-UBND   27/10/2023   Triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Kiểm soát tài sản, thu nhập" của UBND tỉnh Kon Tum.
3714/KH-UBND   27/10/2023   Tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng quy mô cấp tỉnh tại Trung tâm hành chính tỉnh năm 2023.
3689/KH-UBND   26/10/2023   Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023.
3634/KH-UBND   24/10/2023   Tuyển sinh vào đại học theo chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số năm 2023.
3617/KH-UBND   23/10/2023   Tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với đại biểu cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh năm 2023.
3616/KH-UBND   23/10/2023   V/v Phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Tổng: 834 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 56 Trang.
Chuyển tới trang: