Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2164/KH-UBND   20/06/2024   Phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) trên địa bàn tỉnh năm 2024.
2125/KH-UBND   18/06/2024   Triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.
2124/KH-UBND   18/06/2024   Thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 686/NQ-UBTVQH15 ngày 18/9/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
2123/KH-UBND   18/06/2024   Khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác đầu tư, quản lý, khai thác, vận hành các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
2120/KH-UBND   17/06/2024   Tổ chức các Hội thảo phổ biến chính sách pháp luật năm 2024 tỉnh Kon Tum
2096/KH-UBND   17/06/2024   Thực hiện Chương trình số 83-CTr/TU ngày 06/5/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
2080/KH-UBND   14/06/2024   Triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
2064/KH-UBND   13/06/2024   V/v triển khai Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2024.
2051/KH-UBND   12/06/2024   Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
2041/KH-UBND   12/06/2024   Triển khai thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và NSDLĐ đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 2024 - 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
2040/KH-UBND   12/06/2024   Triển khai thực hiện Kế hoạch số 144-KH/TU ngày 24/4/2024 của Ban TVTU về thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về "tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế".
2019/KH-UBND   10/06/2024   Quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024 - 2030
2011/KH-UBND   10/06/2024   Kế hoạch triển khai Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030" trên địa bàn tỉnh
1961/KH-UBND   05/06/2024   Tổ chức các hoạt động thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024.
1952/KH-UBND   05/06/2024   V/v Kế hoạch truyền thông nhiệm vụ trọng tâm tỉnh Kon Tum năm 2024.
Tổng: 957 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 64 Trang.
Chuyển tới trang: