Thứ 4, Ngày 04/10/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3348/UBND-KGVX   03/10/2023   Về việc tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024.
3341/UBND-NNTN   03/10/2023   V/v tiếp tục triển khai Phương án quản lý rừng bền vững và đẩy nhanh diện tích rừng được cấp chứng chỉ rừng bền vững.
3335/UBND-HTKT   03/10/2023   V/v triển khai Thông báo số 388/TB-VPCP ngày 21/9/2023 của Văn phòng Chính phủ.
3316/UBND-NNTN   02/10/2023   Về việc tăng cường công tác quản lý khai thác công trình cấp nước nông thôn tập trung sau đầu tư.
3313/UBND-NC   02/10/2023   Về việc thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ và chấn chỉnh, tăng cường công tác tham mưu trình, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
3308/UBND-NC   02/10/2023   về triển khai một số công tác đối với "Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ" trên địa bàn tỉnh.
3285/UBND-TTHCC   29/09/2023   V/v thực hiện một số nhiệm vụ sau khi rà soát các quy định thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính chính năm 2023.
3282/UBND-KTTH   29/09/2023   V/v triển khai Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương các CTMTQG giai đoạn 2021 - 2025.
3276/UBND-NNTN   28/09/2023   Về việc tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ về phát triển nông nghiệp hữu cơ
3270/UBND-KGVX   28/09/2023   V/v chỉ đạo thực hiện kiến nghị của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Dự án 8
3268/UBND-NC   28/09/2023   V/v nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3251/UBND-NNTN   27/09/2023   Về việc tham gia tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
3250/UBND-KGVX   27/09/2023   Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 61/NĐ-CP ngày 16/8/2023 về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh
3249/UBND-TTHCC   27/09/2023   V/v triển khai thực hiện Công văn số 70/TCTCCTTHC của Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ
3247/UBND-KGVX   27/09/2023   Về việc tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh
Tổng: 3225 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 215 Trang.
Chuyển tới trang: