Thứ 4, Ngày 31/05/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1577/UBND-NNTN   30/05/2023   Về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn theo Công văn số 2772/BNN-TL ngày 05/5/2023 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
1575/UBND-KTTH   30/05/2023   V/v triển khai thực hiện Thông báo số 754-TB/TU ngày 22/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
1573/UBND-NNTN   30/05/2023   Về việc ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam.
1572/UBND-KGVX   30/05/2023   Chủ trương triển khai vắc xin Rota cho trẻ em dưới 1 tuổi trong chương trình Tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
1564/UBND-KTTH   29/05/2023   Triển khai kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp ngày 26/5/2023.
1540/UBND-KTTH   26/05/2023   Ttriển khai thực hiện Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ.
1536/UBND-KGVX   26/05/2023   V/v sử dụng địa danh "Măng Đen - Kon Plông" để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận "Cá Niên Măng Đen - Kon Plông", tỉnh Kon Tum
1523/UBND-KGVX   26/05/2023   Tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
1542/UBND-HTKT   26/05/2023   Về việc đẩy mạnh công tác sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong mùa khô và năm 2023.
1517/UBND-KTTH   25/05/2023   Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong việc chậm gửi báo cáo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
1512/UBND-KTTH   25/05/2023   Về việc triển khai xây dựng Đề án thực hiện nhiệm vụ được Nhà nước giao cho các tổ chức Hội trên địa bàn huyện, thành phố
1510/UBND-KTTH   25/05/2023   Triển khai Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 07/5/2023 của Chính phủ
1500/UBND-KGVX   24/05/2023   Về việc đổi tên Xe pháo phòng không tự hành mang số hiệu 472.
1487/UBND-TTHCC   23/05/2023   Về việc triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục hành chính cấp xã từ ngày 01/6/2023.
1486/UBND-NC   23/05/2023   Về việc tăng cường triển khai thực hiện việc đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh.
Tổng: 2907 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 194 Trang.
Chuyển tới trang: