Thứ hai, Ngày 15/07/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
408/QĐ-UBND   12/07/2024   Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
413/QĐ-UBND   11/07/2024   Về việc bãi bỏ Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ủy quyền thực hiện danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.
405/QĐ-UBND   11/07/2024   Về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi, nhiệm kỳ 2021-2026.
395/QĐ-UBND   10/07/2024   Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
394/QĐ-UBND   10/07/2024   Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ mới trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Giao thông vận tải áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
392/QĐ-UBND   08/07/2024   Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ mới; sửa đổi, bổ sung trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Giao thông vận tải áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
391/QĐ-UBND   06/07/2024   Về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND huyện Sa Thầy, nhiệm kỳ 2021-2026.
389/QĐ-UBND   06/07/2024   Khen thưởng thành tích xuất sắc trong Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" tỉnh Kon Tum năm 2024.
387/GP-UBND   05/07/2024   Cho phép Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Kon Tum khai thác, sử dụng nước mặt công trình: Hồ chứa nước Đăk Hnia.
386/QĐ-UBND   05/07/2024   Cho phép Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Kon Tum khai thác, sử dụng nước mặt công trình: Hồ chứa nước C19.
385/QĐ-UBND   03/07/2024   Về việc hủy xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với Công ty TNHH MTV Long Thuận
381/QĐ-UBND   02/07/2024   Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh
377/QĐ-UBND   02/07/2024   V/v công bố Danh mục 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất trên địa bàn tỉnh Kon Tum
376/QĐ-UBND   02/07/2024   Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nghề thủ công mỹ nghệ áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
374/QĐ-UBND   01/07/2024   Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi và phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Công Thương áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Tổng: 1311 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 88 Trang.
Chuyển tới trang: