Chủ nhật, Ngày 25/02/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
100/QĐ-UBND   23/02/2024   Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc các lĩnh vực: Khám bệnh, chữa bệnh; Y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế trên địa bàn tỉnh.
95/QĐ-UBND   20/02/2024   Về việc phê duyệt sửa đổi Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
94/QĐ-UBND   20/02/2024   Về việc công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum
88/QĐ-UBND   07/02/2024   Về cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với Công ty TNHH Nhật Á Châu.
86/QĐ-UBND   07/02/2024   Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc Hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2024.
82/QĐ-UBND   07/02/2024   Về việc công bố Danh mục TTHC được ban hành mới, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Nội vụ thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
80/QĐ-UBND   07/02/2024   Thành lập Ban Tổ chức Festival Sâm Ngọc Linh - Kon Tum lần I năm 2024.
78/QĐ-UBND   06/02/2024   Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
76/QĐ-UBND   05/02/2024   Về việc công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực: Phòng, chống tệ nạn xã hội; Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh.
75/QĐ-UBND   02/02/2024   Về việc bãi bỏ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2023-2027 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
74/QĐ-UBND   02/02/2024   Cho phép thành lập Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Kon Tum.
67/QĐ-UBND   01/02/2024   Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc các lĩnh vực: Khám bệnh, chữa bệnh; Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế trên địa bàn tỉnh.
62/QĐ-UBND   29/01/2024   Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum
60/QĐ-UBND   29/01/2024   Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực công chức, viên chức và lĩnh vực chính quyền địa phương thuộc ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
59/QĐ-UBND   29/01/2024   Ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Tổng: 1191 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 80 Trang.
Chuyển tới trang: