Thứ 3, Ngày 03/10/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
467/QĐ-UBND   02/10/2023   Phê duyệt Danh sách thành viên Tổ công tác cải cách TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh.
468/QĐ-UBND   02/10/2023   Về việc phê duyệt mới, sửa đổi quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính Ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
466/QĐ-UBND   02/10/2023   Tổ chức lại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
463/QĐ-UBND   29/09/2023   thành lập Ban Tổ chức địa phương đăng cai Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I tại tỉnh Kon Tum, năm 2023.
462/QĐ-UBND   29/09/2023   Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh.
461/QĐ-UBND   29/09/2023   Công nhận xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
456/QĐ-UBND   25/09/2023   Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc thẩm phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh.
444/QĐ-UBND   20/09/2023   Bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Thanh tra tỉnh Kon Tum.
446/QĐ-UBND   20/09/2023   Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thịnh và bà Vũ Thị Thao, cư trú tại tổ 10, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (lần hai).
440/QĐ-UBND   18/09/2023   Về việc phê duyệt Phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ trong phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum.
439/QĐ-UBND   15/09/2023   Về việc bổ nhiệm ông Huỳnh Quốc Trung giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh
436/QĐ-UBND   14/09/2023   Về việc điều chỉnh, bổ sung cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính cấp tỉnh.
434/QĐ-UBND   14/09/2023   Khen thưởng thành tích trong Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 tại tỉnh Kon Tum.
433/QĐ-UBND   14/09/2023   Bổ nhiệm hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023 (Đợt 2)
432/QĐ-UBND   12/09/2023   Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh.
Tổng: 1081 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 73 Trang.
Chuyển tới trang: