Thứ 7, Ngày 25/03/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
127/QĐ-UBND   24/03/2023   Về việc công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
126/QĐ-UBND   24/03/2023   Về việc công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum
122/QĐ-UBND   22/03/2023   Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
119/QĐ-UBND   21/03/2023   Về việc bãi bỏ Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn cho Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế trực thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh
118/QĐ-UBND   20/03/2023   Phê duyệt sửa đổi, bổ sung quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất Bản, In và Phát hành; lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình và trang thông tin điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông
115/QĐ-UBND   17/03/2023   Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Tài nguyên nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
114/QĐ-UBND   16/03/2023   Quyết định về việc công nhận kết quả đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập năm 2022
113/QĐ-UBND   16/03/2023   Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
112/QĐ-UBND   16/03/2023   Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
108/QĐ-UBND   15/03/2023   Ban hành Quyết định và Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh
107/QĐ-UBND   13/03/2023   Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
93/QĐ-UBND   10/03/2023   Về việc ủy quyền Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh ký một số văn bản của UBND tỉnh.
92/QĐ-UBND   10/03/2023   Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
83/QĐ-UBND   27/02/2023   Về việc phê duyệt và sửa đổi Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
124/QĐ-UBND   24/02/2023   Về việc công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Quản lý cạnh tranh áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Tổng: 946 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 64 Trang.
Chuyển tới trang: