Thứ sáu, Ngày 01/12/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4174/UBND-HTKT   28/11/2023   V/v xử lý và khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thành phố Kon Tum ngày 24/11/2023.
591/QĐ-UBND   28/11/2023   Về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành lĩnh vực Trồng trọt áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
697/QĐ-UBND   28/11/2023   Về việc thành lập Tổ Công tác cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 tỉnh Kon Tum.
698/QĐ-UBND   28/11/2023   Về phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất 07 thửa đất ở còn lại tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum.
696/QĐ-UBND   27/11/2023   Về bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ban hành.
588/QĐ-UBND   27/11/2023   Về việc phê duyệt sửa đổi Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC Ngành Xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
7635/TB-VP   27/11/2023   V/v kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đối thoại với công nhân, viên chức và người lao động tỉnh Kon Tum năm 2023.
4160/UBND-NNTN   27/11/2023   Về việc tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh.
692/QĐ-UBND   24/11/2023   Phê duyệt Đấu giá quyền sử dụng đất, Khu đất dự án Chỉnh tranh đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (đợt 1).
64/2023/QĐ-UBND   24/11/2023   Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ và và quyền hạn của Sở Công Thương tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh Kon Tum.
586/QĐ-UBND   24/11/2023   Về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2023.
4134/KH-UBND   24/11/2023   Tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký, thực hiện 02 nhóm TTHC liên thông "Đăng ký khai sinh-Đăng ký thường trú-Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 06 tuổi" và "Đăng ký khai tử-Xóa đăng ký thường trú-Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng" trên địa bàn tỉnh.
4136/UBND-NC   24/11/2023   V/v lưu trữ và bảo quản văn bản điện tử, hồ sơ điện tử.
687/QĐ-UBND   24/11/2023   Về việc ủy quyền một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
4109/UBND-KGVX   23/11/2023   V/v triển khai Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh giai đoạn 2023-2027.
Tổng: 8619 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 575 Trang.
Chuyển tới trang: