Thứ 4, Ngày 08/02/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
280/KH-BTC   03/02/2023   Tổ chức bắn pháo hoa tại Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum
288/UBND-KGVX   03/02/2023   V/v tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với công nhân, viên chức, lao động và chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động năm 2023
286/UBND-NNTN   03/02/2023   Về việc tăng cường quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản
285/UBND-KTTH   03/02/2023   Về việc triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 683-TB/TU ngày 27 tháng 01năm 2023 của Tỉnh ủy
278/UBND-KGVX   03/02/2023   V/v triển khai Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng năm 2023
24/BC-UBND   03/02/2023   Tổng kết tình hình thực hiện giao ước thi đua năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
35/QĐ-UBND   03/02/2023   Về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số Điều tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
284/KH-UBND   03/02/2023   Triển khai Kế hoạch số 78-KH/TU ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số15-CT/TW ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030"
282/KH-UBND   03/02/2023   Tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên năm 2023
275/UBND-NNTN   02/02/2023   Về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm
33/QĐ-UBND   02/02/2023   Về việc công nhận kết quả đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất) thuộc cơ sở nhà, đất Khách sạn Đăk Bla và Nhà hàng Ngọc Linh để thực hiện Dự án Trung tâm Thương mại, dịch vụ, văn phòng tại Giao lộ đường Bạch Đằng - Phan Đình Phùng, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
32/QĐ-UBND   01/02/2023   Phê duyệt Mục tiêu chất lượng năm 2023 áp dụng tại Ủy ban nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
273/UBND-HTKT   01/02/2023   V/v quản lý hoạt động các trạm cân thu mua nông sản
272/UBND-NNTN   01/02/2023   V/v triển khai Lễ phát động Tết trồng cây và hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2023 trên địa bàn tỉnh
270/UBND-NNTN   01/02/2023   Về việc thực hiện Chương trình Khuyến nông giai đoạn 2023 - 2025 và Kế hoạch Khuyến nông năm 2023
Tổng: 7045 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 470 Trang.
Chuyển tới trang: