Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Số/Kí hiệu
87/2022/NQ-HĐND
Ngày ban hành
09/12/2022
Người ký
Dương Văn Trang
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của HĐND tỉnh ban hành Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Nghị quyết QPPL
Lĩnh vực
Nông nghiệp - Tài nguyên
Đính kèm
Văn bản khác
Phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (03/05/2024)
Giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2024. (03/05/2024)
Về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy. (03/05/2024)
Về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla). (03/05/2024)
Về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025. (03/05/2024)
Về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị. (03/05/2024)
Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. (03/05/2024)
Về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum. (03/05/2024)
Về chủ trương đầu tư và bổ sung trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum của Dự án đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ số hóa tài liệu và Trung tâm tích hợp dữ liệu của các cơ quan Đảng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025, (03/05/2024)
Về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 sang năm 2024 nguồn ngân sách địa phương (03/05/2024)