Thứ 4, Ngày 08/02/2023 -

Số/Kí hiệu
719/QĐ-UBND
Ngày ban hành
23/11/2022
Người ký
Lê Ngọc Tuấn
Trích yếu
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Cơ quan ban hành
UBND tỉnh Kon Tum
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Quyết định Chủ tịch UBND tỉnh
Lĩnh vực
Kiểm soát thủ tục hành chính
Đính kèm
Văn bản khác
Tổ chức bắn pháo hoa tại Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (03/02/2023)
V/v tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với công nhân, viên chức, lao động và chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động năm 2023 (03/02/2023)
Về việc tăng cường quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản (03/02/2023)
Về việc triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 683-TB/TU ngày 27 tháng 01năm 2023 của Tỉnh ủy (03/02/2023)
V/v triển khai Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng năm 2023 (03/02/2023)
Tổng kết tình hình thực hiện giao ước thi đua năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (03/02/2023)
Về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số Điều tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh (03/02/2023)
Triển khai Kế hoạch số 78-KH/TU ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số15-CT/TW ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030" (03/02/2023)
Tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên năm 2023 (03/02/2023)
Về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm (02/02/2023)