Thứ 5, Ngày 11/08/2022 -

Số/Kí hiệu
364/QĐ-UBND
Ngày ban hành
22/06/2022
Người ký
Lê Ngọc Tuấn
Trích yếu
QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (cấp lần đầu: ngày 22 tháng 6 năm 2022)
Cơ quan ban hành
UBND tỉnh Kon Tum
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Quyết định UBND tỉnh
Lĩnh vực
Kinh tế - Tổng hợp
Đính kèm
Văn bản khác
Thu hồi đất để thực hiện Dự án Nhà máy thủy điện Ialy mở rộng (đợt 2) (09/08/2022)
Về việc thu hồi đất đã cho Công ty cổ phần Sài Gòn Măng Đen thuê và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý theo quy định (09/08/2022)
Về việc đính chính Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty cổ phần GE Tây Nguyên thuê đất để thực hiện dự án Thủy điện Đăk Nghé (09/08/2022)
Đính chính số liệu tại Phụ biểu ban hành kèm theo Quyết định số 419/QĐ- UBND ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh (09/08/2022)
V/v triển khai Nghị quyết về Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2022 của Chính phủ (09/08/2022)
Về việc triển khai Văn bản số 6388/BTC-TCDN ngày 22/6/2022 của Bộ Tài chính (09/08/2022)
V/v tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá (09/08/2022)
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh (09/08/2022)
Thu hồi đất để thực hiện công trình: Đường giao thông từ cầu Drai đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le (Đoạn Km7+316,41 - Km12+482,07) (08/08/2022)
Về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H’Drai (08/08/2022)