Thứ 4, Ngày 17/04/2024 -

Số/Kí hiệu
38/KH-UBND
Ngày ban hành
06/01/2020
Người ký
Lê Ngọc Tuấn
Trích yếu
Triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ Ban hành Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị
Cơ quan ban hành
UBND tỉnh Kon Tum
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Kế hoạch
Lĩnh vực
Đính kèm
Văn bản khác
V/v xử lý và khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao xảy ra trên địa bàn huyện Kon Rẫy ngày 13/4/2024 (14/04/2024)
Về việc phê duyệt báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô. (12/04/2024)
Cấp phép cho Công ty TNHH Phú Thành Tiến Phát thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án Khai thác khoáng sản cát, sỏi làm VLXDTT tại điểm mỏ thuộc thôn 3, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. (12/04/2024)
Về việc phê duyệt báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi. (12/04/2024)
Về việc phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa Thủy điện Đăk Psi 4, huyện Đăk Hà và huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. (12/04/2024)
Truyền thông, tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Kon Tum năm 2024. (12/04/2024)
V/v tổ chức chương trình Cà phê Doanh nghiệp Doanh nhân tháng 4 năm 2024. (12/04/2024)
V/v đánh giá kết quả Chỉ số PAPI năm 2023 của tỉnh (12/04/2024)
Phê duyệt kết quả đánh giá Chuyển đổi số năm 2023 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum (11/04/2024)
Về việc công bố kết thúc tình huống khẩn cấp đối với công trình Khắc phục đập Đăk Ngao 1, huyện Sa Thầy do ảnh hưởng của cơn bão số 1 năm 2023 (11/04/2024)