Thứ 7, Ngày 20/04/2024 -

Số/Kí hiệu
22/2019/NQ-HĐND
Ngày ban hành
18/07/2019
Người ký
Nguyễn Văn Hùng
Trích yếu
Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh kon Tum giai đoạn 2017-2020
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Nghị quyết
Lĩnh vực
Đính kèm
Văn bản khác
Quy định chức danh, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố, trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (10/12/2023)
Về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Khóa XII. (10/12/2023)
Ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của HĐND tỉnh. (10/12/2023)
Thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (10/12/2023)
Về kết quả giám sát tình hình triển khai công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (10/12/2023)
Phê duyệt Làng Le, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy thuộc đối tượng đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa cơ sở hạ tầng thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 9 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (10/12/2023)
Về số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024. (10/12/2023)
Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2023. (10/12/2023)
Về phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2023 (đợt 3). (10/12/2023)
Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, bổ sung các trang thiết bị quan trắc môi trường. (10/12/2023)