Thứ hai, Ngày 26/02/2024 -

Số/Kí hiệu
1486/UBND-KGVX
Ngày ban hành
13/06/2019
Người ký
Lê Ngọc Tuấn
Trích yếu
V/v triển khai Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế -xã hội dân tộc thiểu số rất ít người Brâu, Rơ Măm
Cơ quan ban hành
UBND tỉnh Kon Tum
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Công văn
Lĩnh vực
Đính kèm
Văn bản khác
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc các lĩnh vực: Khám bệnh, chữa bệnh; Y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế trên địa bàn tỉnh. (23/02/2024)
Thực hiện Chương trình số 74-CTr/TU ngày 12 tháng 01 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Về thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị "Về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới". (23/02/2024)
Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024. (23/02/2024)
V/v tăng cường công tác quản lý hoạt động các trạm cân thu mua nông sản trên địa bàn tỉnh. (23/02/2024)
Về Chương trình công tác năm 2024 của Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh. (23/02/2024)
Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2024. (23/02/2024)
Về Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em tỉnh. (23/02/2024)
V/v triển khai thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc về việc công nhận lẫn nhau giấy phép lái xe quốc tế. (22/02/2024)
V/v kiểm điểm, xử lý trách nhiệm liên quan đến kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt kết quả thấp. (22/02/2024)
V/v tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. (22/02/2024)