Thứ 5, Ngày 13/06/2024 -

Số/Kí hiệu
2030/UBND-NC
Ngày ban hành
11/06/2024
Người ký
Lê Ngọc Tuấn
Trích yếu
Tăng cường đảm bảo an ninh mạng cho hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.
Cơ quan ban hành
UBND tỉnh Kon Tum
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Công văn
Lĩnh vực
Nội chính
Đính kèm
Văn bản khác
V/v triển khai Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 09/5/2024 của Chính phủ (11/06/2024)
Về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. (11/06/2024)
Triển khai chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Văn bản số 3211/VPCP-PL ngày 11/5/2024 về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 (11/06/2024)
Về việc thông báo kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2024 (đợt 1). (10/06/2024)
Công nhận huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023. (10/06/2024)
Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Đề án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội dân tộc có khó khăn đặc thù (Dân tộc Rơ Măm) trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025 được ban hành kèm theo Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 của UBND tỉnh. (10/06/2024)
Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất, dự án: Chỉnh tranh đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (đợt 1). (10/06/2024)
Quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024 - 2030 (10/06/2024)
Kế hoạch triển khai Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030" trên địa bàn tỉnh (10/06/2024)
Về việc triển khai mô hình tiếp công dân trực tuyến. (10/06/2024)