Thứ 4, Ngày 27/09/2023 -

Số/Kí hiệu
65/TB-UBND
Ngày ban hành
23/04/2019
Người ký
Đặng Quang Hà
Trích yếu
Thông báo về nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2019
Cơ quan ban hành
UBND tỉnh Kon Tum
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Thông báo
Lĩnh vực
Đính kèm
Văn bản khác
Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu dân cư Hoàng Thành, xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum của Công ty TNHH Thương mại Vinh Quang I. (26/09/2023)
V/v triển khai thực hiện Kế hoạch quốc gia triển khai Tuyên bố Glasgow về rừng và sử dụng đất đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (26/09/2023)
V/v tăng cường hiệu lực và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp. (26/09/2023)
Ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025. (25/09/2023)
Quy định cụ thể việc thu hồi đất đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (25/09/2023)
Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc thẩm phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh. (25/09/2023)
Thực hiện giải quyết điểm, tụ điểm về ma túy, chuyển hóa địa bàn tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. (25/09/2023)
Hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh. (25/09/2023)
V/v Triển khai thực hiện Chương trình phát triển Sâm Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (25/09/2023)
Tăng cường công tác tuyên truyền; chủ động phòng, chống bệnh đau mắt đỏ trên địa bàn tỉnh. (25/09/2023)