Chủ nhật, Ngày 03/03/2024 -

Số/Kí hiệu
776/UBND-KGVX
Ngày ban hành
09/04/2019
Người ký
Trần Thị Nga
Trích yếu
Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Cơ quan ban hành
UBND tỉnh Kon Tum
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Kế hoạch
Lĩnh vực
Đính kèm
Văn bản khác
Về nội dung, thời gian phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2024. (01/03/2024)
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh. (01/03/2024)
V/v triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. (01/03/2024)
V/v tăng cường thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024. (01/03/2024)
V/v triển khai Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. (01/03/2024)
Về việc công nhận Khu du lịch cấp tỉnh: Khu Du lịch sinh thái Vườn quốc gia Chư Mom Ray. (01/03/2024)
Về việc ủy quyền lựa chọn và quyết định phương thức cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với các công trình thủy lợi thuộc cấp tỉnh quản lý. (29/02/2024)
Sửa đổi khoản 5 Điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Đầu tư phát triển Kon Tum được ban hành kèm theo Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh (29/02/2024)
Về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum. (29/02/2024)
V/v đảm bảo cung ứng điện trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (29/02/2024)