Thứ sáu, Ngày 19/07/2024 -

Số/Kí hiệu
3348/UBND-KGVX
Ngày ban hành
03/10/2023
Người ký
Y Ngọc
Trích yếu
Về việc tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024.
Cơ quan ban hành
UBND tỉnh Kon Tum
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Công văn
Lĩnh vực
Khoa giáo - Văn xã
Đính kèm
Văn bản khác
Quyết định Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Thủy điện Thượng Nam Vao của Công ty cổ phần thủy điện Nam Vao (18/07/2024)
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum (18/07/2024)
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ và Kế hoạch số 106-KH/TU ngày 07 tháng 8 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 57- KL/TW ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Bộ Chính trị (18/07/2024)
Về việc triển khai thực hiện các nội dung kiến nghị của Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (18/07/2024)
Triển khai kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (18/07/2024)
V/v phát triển và nhân rộng mô hình tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ, tủ sách trường học, mô hình "Gia đình đọc sách - Gắn kết yêu thương" (18/07/2024)
Quyết định phê duyệt Phương án Đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng Công trình thương mại, dịch vụ, văn phòng tại lô C21, Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (17/07/2024)
Cấp phép cho Công ty Cổ phần thủy điện Đắk Krin thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án Thủy điện Đăk Mi 1B (TTr 209) (17/07/2024)
Quyết định phê duyệt Phương án Đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng Công trình thương mại, dịch vụ, văn phòng tại lô C25, Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (17/07/2024)
Quyết định phê duyệt Phương án Đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng Công trình thương mại, dịch vụ, văn phòng tại lô C24, Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (17/07/2024)