Thứ 4, Ngày 31/05/2023 -

Số/Kí hiệu
126/QĐ-UBND
Ngày ban hành
08/03/2019
Người ký
Lê Ngọc Tuấn
Trích yếu
Cho phép Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đăk Tô khai thác, sử dụng nước mặt công trình: Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô
Cơ quan ban hành
UBND tỉnh Kon Tum
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Quyết định Chủ tịch UBND tỉnh
Lĩnh vực
Nông nghiệp - Tài nguyên
Đính kèm
Văn bản khác
Về việc Quy định một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. (30/05/2023)
Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đăk Hà. (30/05/2023)
Về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi. (30/05/2023)
Khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (30/05/2023)
Về triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (30/05/2023)
Về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn theo Công văn số 2772/BNN-TL ngày 05/5/2023 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (30/05/2023)
V/v triển khai thực hiện Thông báo số 754-TB/TU ngày 22/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. (30/05/2023)
Về việc ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam. (30/05/2023)
Chủ trương triển khai vắc xin Rota cho trẻ em dưới 1 tuổi trong chương trình Tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (30/05/2023)
Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế-xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2023. (30/05/2023)