Thứ sáu, Ngày 21/06/2024 -

Số/Kí hiệu
1621/UBND-KTTH
Ngày ban hành
01/06/2023
Người ký
Nguyễn Ngọc Sâm
Trích yếu
V/v triển khai Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 28/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
Cơ quan ban hành
UBND tỉnh Kon Tum
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Công văn
Lĩnh vực
Kinh tế - Tổng hợp
Đính kèm
Văn bản khác
Phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) trên địa bàn tỉnh năm 2024. (20/06/2024)
V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 143-KH/TU ngày 24/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. (20/06/2024)
Quy chế Phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản khu vực giáp ranh giữa tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Ngãi. (20/06/2024)
Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế hoạt động của cán bộ làm công tác đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. (20/06/2024)
Về việc công khai thông tin về tình hình đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước vào doanh nghiệp Nhà nước và có vốn Nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (19/06/2024)
Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. (19/06/2024)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (19/06/2024)
Triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. (18/06/2024)
Thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 686/NQ-UBTVQH15 ngày 18/9/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. (18/06/2024)
Khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác đầu tư, quản lý, khai thác, vận hành các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (18/06/2024)