Thứ hai, Ngày 25/09/2023 -

Số/Kí hiệu
156/BC-UBND
Ngày ban hành
30/05/2023
Người ký
Lê Ngọc Tuấn
Trích yếu
Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế-xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2023.
Cơ quan ban hành
UBND tỉnh Kon Tum
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Báo cáo
Lĩnh vực
Kinh tế - Tổng hợp
Văn bản khác
Phê duyệt số lượng học sinh trung học phổ thông được hưởng các chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ năm học 2023-2024. (22/09/2023)
Về việc điều chỉnh Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về phê duyệt Mạng lưới điểm quan trắc môi trường tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến năm 2030. (22/09/2023)
Thực hiện công tác "Đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy tại các địa bàn, tuyến trọng điểm" trên địa bàn tỉnh. (22/09/2023)
Triển khai kiến nghị của Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại báo cáo kết quả xây nhà cho Hội viên. (22/09/2023)
V/v triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ. (22/09/2023)
V/v thực hiện Công điện số 794/CĐ-TTg ngày 12/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ. (22/09/2023)
V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2023. (22/09/2023)
Về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023. (22/09/2023)
V/v tăng cường quản lý, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu (22/09/2023)
V/v chấn chỉnh việc công bố, công khai TTHC (22/09/2023)