Thứ 5, Ngày 25/07/2024 -

Số/Kí hiệu
784/KH-UBND
Ngày ban hành
22/03/2023
Người ký
Nguyễn Hữu Tháp
Trích yếu
Thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ và Chương trình số 41-CTr/TU ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII "về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới"
Cơ quan ban hành
UBND tỉnh Kon Tum
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Kế hoạch
Lĩnh vực
Kinh tế - Tổng hợp
Đính kèm
Văn bản khác
Chấp thuận bổ sung địa điểm thực hiện dự án Đường từ Quốc lộ 40B đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (đoạn qua địa phận huyện Đăk Hà) trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Đăk Tô và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đăk Tô. (21/07/2024)
Công bố Danh mục báo cáo định kỳ của ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh. (21/07/2024)
Triển khai Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XII (21/07/2024)
Về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó các sự cố môi trường trong mùa mưa bão năm 2024. (21/07/2024)
Về tăng cường quản lý hoạt động điều tra, đánh giá tiềm năng khoáng sản trên địa bàn tỉnh. (21/07/2024)
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 14/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ. (21/07/2024)
Về tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em nhằm giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (19/07/2024)
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Tài sản kết cấu hạ tầng chợ do nhà nước đầu tư, quản lý thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chức năng áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (19/07/2024)
Quyết định Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Thủy điện Thượng Nam Vao của Công ty cổ phần thủy điện Nam Vao (18/07/2024)
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum (18/07/2024)