Thứ 3, Ngày 30/05/2023 -

Số/Kí hiệu
99/2022/NQ-HĐND
Ngày ban hành
12/12/2022
Người ký
Dương Văn Trang
Trích yếu
Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Nghị quyết QPPL
Lĩnh vực
Hạ tầng - Kỹ thuật
Văn bản khác
Kết quả giám sát thực hiện chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum (25/04/2023)
Giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2023. (25/04/2023)
Phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (25/04/2023)
Bãi bỏ một phần Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021 và kéo dài thời gian thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh Kon Tum (25/04/2023)
Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2021-2026. (25/04/2023)
Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2021-2026. (25/04/2023)
Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị quyết số 74/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020 và Nghị quyết số 78/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum) (25/04/2023)
Nghị quyết về Sửa đổi, bổ sung điểm 3.1, khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020 (25/04/2023)
Nghị quyết về Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đến năm 2045 (25/04/2023)
Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Kon Tum (bổ sung) (25/04/2023)